Dogrescue.se, organizatie suedeza care salveaza cainii vagabonzi din Romania

0
2522

DogRescue är en ideell förening som arbetar för att hjälpa herrelösa hundar och andra djur i Rumänien till ett bättre liv. Föreningen grundades den 21 mars 2010 av en skara entusiastiska och drivna hundälskare med flerårig erfarenhet av egna adopterade hundar, adoptionsverksamhet i andra föreningar och ett mycket gott internationellt kontaktnät.

DogRescue tror att en långsiktig lösning på gatuhundsproblematiken i Rumänien går att finna genom sterilisering av gatuhundarna på plats, utbildning i god djurhållning av rumänska skolbarn samt opinionsbildning i Sverige. Därför har DogRescue valt att samarbeta med Save the Dogs som jobbar på plats i Rumänien med både kastreringsprojekt och utbildning av den lokala befolkningen. Samarbetet mellan DogRescue och Save the Dogs består dels i finansiellt stöd genom insamlingar och fadderprogram, dels genom att DogRescue också bedriver en småskalig adoptionsverksamhet. Adoptionsverksamheten syftar i första hand till att engagera människor, sprida kunskap och ge insikt i de rumänska hundarnas utsatta situation. Tack vare adoptionsverksamheten så kan också ett litet antal, av oss handplockade, hundindivider för första gången i sitt liv ges möjligheten att leva – sett i kontrast till att de tidigare i sitt liv tvingats nöja sig med att endast överleva.         

 
DogRescue har tillsammans med Save the Dogs undertecknat ett så kallat "grant agreement" som säkerställer transparensen mellan de båda föreningarna. Enligt kontraktet ges båda parter insyn i varandras bokslut och budget samt andra dokument och verifikat som är av betydelse för att kunna fastställa till vilket ändamål donationerna använts. Kontraktet innehåller även riktlinjer för adoptioner och övrig verksamhet som bedrivs mellan DogRescue och Save the Dogs. Detta kontrakt garanterar alltså att arbetet mellan de båda föreningarna sköts med ömsesidig öppenhet och seriositet samt att alla insamlade pengar går till det ändamål som avses.
DogRescue använder sig av utomstående bokförare och revisorer för att säkerställa objektivitet och pålitlighet i den ekonomiska redovisningen.

…. http://www.dogrescue.se/

Lasă un răspuns