Drepturile dvs. de asigurarea sociala din Suedia

0
2961


Sistemul general de securitate socială din Suedia include următoarele ramuri:
asigurare de sănătate;
prestaţii pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
prestaţii de invaliditate;
pensii pentru limită de vârstă şi de urmaş;
asigurare de şomaj;
prestaţii familiale şi asigurare parentală.

mai mult la :

: http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your%20social%20security%20rights%20in%20Sweden_ro.pdf

Lasă un răspuns