Rumänien: ett multietniskt samhälle | Romania, o societate multietnica

0
1979

Rumänien har 22 miljoner invånare. 1,9 miljoner bor i huvudstaden Bukarest.
bilde
Huvudstad är Bukarest med 1,9 miljoner invånare.
Medelinkomsten per månad är cirka 5 000 svenska kronor.
Arbetslösheten har under de senaste tio åren pendlat mellan fem och sju procent.
(Arbetslösheten på landsbygden är dock betydligt högre.)
Skatten och bolagsskatten är låg, vilket gör landet attraktivt att investera i.
Rumänien är ett multietniskt samhälle. Enligt den senaste folkräkningen utgjordes 89,5 procent av befolkningen av rumäner, 7,1 procent av ungrare och 1,8 procent av romer.
Det verkliga mörkertalet gäller romerna, som 1992 uppgavs till 410?000 men som i verkligheten troligen är uppemot 2 miljoner människor.
Landet kritiseras ofta för diskriminering av sin romska minoritet.

Religion: 80 procent av befolkningen tillhör rumänska ortodoxa kyrkan.
Statsskick. Demokrati enligt västeuropeisk förbild där presidenten har den högsta verkställande makten.
Landets president är sedan slutet av november förra året Klaus Iohannis.
Korruptionen är ett gissel för landet, inte minst inom sjukvården. Att betala mutor för vård hör till vardagen.
Källor: ne.se, European Roma rights center med flera.
 

Ett multietniskt samhälle

Lasă un răspuns